Gaudí, 8 despatx 7 | T. 937 319 253 |marta@sanchezugart.cat

Els nostres Serveis

Home/Serveis

Missió Sánchez Ugart

Acompanyar el trajecte empresarial dels clients, més enllà de gestionar les seves obligacions tributàries.

Saber en què estan abocant esforços i recursos, conèixer les fites marcades per la mateixa empresa, i ajudar a l’assoliment d’aquests objectius, és la missió principal de Sánchez Ugart, gestió empresarial.

Creació d’empresa

Estudi i recomanacions per buscar la millor forma jurídica, que s’adapti als seus recursos i necessitats.
Gestió i creació del seu negoci.

Àrea fiscal i comptable

L’objectiu es rebaixar la càrrega fiscal, dintre del compliment de la normativa. Portar la comptabilitat al dia, perquè sigui l’instrument de control i gestió que necessita.

Gestió tributària

Elaboració i presentació de les obligacions tributàries de l’empresa. Defensa davant l’administració de qualsevol qüestió tributària.

Assessorament

Donar resposta a cadascuna de les necessitats del seu negoci des de la proximitat, estudiant la millor manera d’optimitzar recursos. Pressupostos anuals, plans de viabilitat, controls de desviacions trimestrals…
Totes les eines necessàries, per a l’assoliment dels objectius corporatius.

Gestió laboral

Gestió pròxima i professional, estudiant en tot moment els millors avantatges disponibles a la normativa.

Gestió financera

Externalització de la figura del director financer.