Gaudí, 8 despatx 7 | T. 937 319 253 |marta@sanchezugart.cat

RENDA 2018

Home/Benvinguts/RENDA 2018

RENDA 2018

Presentem algunes novetats d´aquesta campanya de renda 2018 que comença el proper 2 d´abril.

Reducció per obtenció de rendiments del treball

 • Els contribuents amb rendiments del treball procedents de dos pagadors inferiors a 12.643€ no estan obligats a declarar.  El nou llindar es de 14.000€/ anuals però aquesta mesura s’aplicarà des del 5 de juliol, per tant queda en 12.643€. Aquests contribuents hauran de presentar la declaració si desitgen rebre una eventual devolució.
 • El llindar per els contribuents que cobrin les seves retribucions del treball de un sol pagador es manté en 22.000€/ anuals.

Novetats en prestació de maternitat i paternitat.

 • Els ingressos procedents de les prestacions de maternitat i paternitat cobrats en 2018 estan exempts de pagament de IRPF.
 • La deducció per maternitat s´incrementa en 1000€/anuals. En el cas que el contribuent es faci càrrec de les despeses de custòdia en guarderia o centres d’educació infantil autoritzats, s’augmentarà a 1.200€/anuals.

Altres novetats

 • Els contribuents que inverteixin en empreses de nova creació es podran deduir un 30% dels imports amb una base màxima de deducció de 60.000 €. (fins ara era del 20% de l’import amb una base de 50.000€)
 • S´incrementa la deducció per família nombrosa. Aquest augment es de 600€/anuals per cada fill a partir del quart en la categoria general o el sisè per la categoria especial. En l’exercici 2018 tan sols s’aplicarà d’agost a desembre, per tant la deducció màxima es de 500 €.
 • S´estableix una deducció per cònjuge amb discapacitat a càrrec. Els pressupostos estableixen una deducció de 1.200 €/anuals. En l’exercici 2018 tan sols s’aplicarà d’agost a desembre, per tant la deducció màxima es de 500 €.
 • No hi haurà la possibilitat de sol·licitar la “pre declaració” de renda en paper, però es podrà imprimir la vista prèvia de l’esborrany per poder comprovar-ho.
 • Les rendes obtingudes en Ceuta i Melilla gaudiran de una deducció del 60%. (fins ara era del 50%)

Documentació necessària que cal aportar

 • Esborrany o relació de les dades fiscals.
 • Fotocopia del DNI del titular i dels membres de la unitat familiar. En cas de família nombrosa, el títol de vigència.
 • Certificats dels rendiments del treball (de la empresa si son salaris, de l’Inem si son procedents de l’atur, de l’INSS si son pensions…)
 • IBI de les propietats diferents a la habitual. També l’IBI en el cas que l’habitatge es pugui desgravar (adquirida abans de 2014).
 • Renda any anterior.

 Altra documentació en casos concrets

 • En el cas de tenir pla de pensions, el certificat de les aportacions realitzades.
 • Si es tenen immobles llogats, la relació dels ingressos i les despeses que aquests han generat. En cas contrari, si es paga lloguer s’haurà d´aportar els rebuts, el nom y DNI del  propietari i la data de començament de l’abonament del lloguer.
 • Certificats enviats pel banc de compres i vendes d’accions, fons d´inversió, cèdules hipotecàries i altres participacions de societat.
 • Certificat d’ajudes o subvencions rebudes.
 • En el cas de tenir dret a la deducció de l’habitatge habitual (adquirit abans del 31/12/2013), les quotes liquidades durant l’exercici.
 • Certificat de rendiments de participació de societats, dividends o repartició de beneficis.
 • Certificat de donacions realitzades durant l´any.
 • En el cas que s´hagin cobrat els 100 € per mare treballadora, informar dels mesos que s´han percebut.
 • Certificat d´acreditació dels imports desemborsats en concepte de guarderia o centres educatius per menors de 3 anys. Aquestes dades es per poder comparar que no hi hagin errors en la informació proporcionada.
 • Abonament anticipat per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec.
 • En cas d´activitat econòmica, certificat de les retencions dels clients, ingressos totals, despeses i pagaments a compte del IRPF.

 

Adjuntem la tarifa de preus d’aquest any:

DECLARACIÓ SIMPLIFICADA

 • INDIVIDUAL                                                 60,00 €
 • CONJUNTA                                                    70,00 €
 • 2 INDIVIDUALS MATRIMONI                 80,00 €

DECLARACIÓ ORDINÀRIA

 • INDIVIDUAL                                                 80,00 €
 • CONJUNTA                                                    90,00 €
 • 2 INDIVIDUALS MATRIMONI               100,00 €

COMPROBACIÓ ESBORRANY                     35,00 €

MODIFICACIÓ ESBORRANY                        45,00 €

Tingueu en compte que per poder domiciliar la renda, l’últim dia es el 25 de juny. Si l’impost  s´ha de retornar el termini es  fins el 30 de juny.

Truqui’ns per a qualsevol dubte i concretin dia i hora per portar la documentació.

Moltes gràcies per la seva confiança.