Gaudí, 8 despatx 7 | T. 937 319 253 |marta@sanchezugart.cat

Novetats autònoms 2019

Home/Benvinguts/Novetats autònoms 2019

Novetats autònoms 2019

Més prestacions i més quota: les novetats pels autònoms del 2019

Actualment  els autònoms  representen un 17,25% del total dels treballadors donats d´alta a la Seguretat Social, per això es important saber una sèrie de reformes que afecten a aquest col·lectiu amb  l´arribada del 2019.

Es important destacar que els canvis  tenen caràcter retroactiu es a dir; s´apliquen tant per els nous autònoms inscrits des del 1 de gener de 2019 com per els  donats d´alta anteriorment.

  • Dret a cobrar prestacions en cas d´accident laboral o malaltia professional des del primer dia de baixa ( anteriorment era des del quart dia) . Extensió fins 24 mesos del període de cobertura de la prestació per cessament d´activitat (fins ara hi havia un  topall màxim de 12 mesos)
  • Accés a formació continuada i reciclatge professional.
  • Els treballadors no estaran obligats a cotitzar la quota corresponent quan estiguin de baixa per malaltia o incapacitat laboral.
  • Tarifa plana durant un any per les dones autònomes que s´incorporen després d´una baixa per maternitat sempre i quan sigui abans de dos anys després del cessament de l´activitat.  

 

INCREMENT DEL COST DEL AUTÒNOM

COTITZACIÓ AUTÒNOM EN 2019
PERSONA FÍSICA SOCIETARI
Base mínima Quota Base mínima Quota
944.35€ 283.3 €/mes 1214.08€ 364.22 €/ mes

La base mínima de cotització incrementa un 1,25% i es situa en 944,40€ fixant la quota d´autònoms en 283.30€/mes, és a dir, incrementant 53€/any respecte 2018.

La base màxima s´incrementa en la mateixa mesura que ha pujat la base màxima de cotització en el Règim General, és a dir, un 7%, per tant queda establerta en 4070.10€, generant una quota mensual d´autònom de 1220€.

Els treballadors autònoms que han constituït una societat mercantil l´encariment es de 86.64€/ any, fixant la seva base mínima mensual  en 1214.08€ i la seva quota en 364.22€/mes. La base màxima també augmentarà en un 7%.

 

TARIFA PLANA

La tarifa plana d`autònoms consisteix en una reducció del pagament de la quota a la Seguretat Social. El principal canvi en 2019 es el augment de la tarifa que puja de 50€/mes a 60€/mes, però la normativa per accedir a la bonificació i els trams segueixen sent els mateixos.

Es important destacar que els canvis s´apliquen per els nous autònoms inscrits des del 1 de gener de 2019.

Aquest son els requisits per beneficiar- te d´ella:

  • No haver estat donat d´alta com autònom en els últims dos anys, o tres si ja havies gaudit de la bonificació de la tarifa plana en el passat.
  • No ser administrador de una societat mercantil ni treballar com autònom col·laborador (règim especial per familiars dels autònoms).
  • No tindre pluriactivitat laboral (aquest autònoms ja gaudeixen de avantatges especials).
  • Estar al dia dels pagaments de les obligacions de Seguretat Social o Hisenda.

 Les persones que gaudeixin de les condicions per acollir-se a la tarifa plana es beneficiaran:

 

Primers 12 mesos: Quota mínima d´autònom de 60 €/mes de la quota mínima per contingències comunes o un 80% de bonificació en cas de cotitzar per bases superiores a la mínima establida (944,40 euros).
Mesos 12 al 18: Quota mínima d´autònom  de 141,65 €/mes que es  un 50% de reducció de la quota mínima por contingències comunes durant el segon semestre.
Mesos 18 al 24: Quota mínima d´autònom  de 198.31 €/mes que es un 30% de reducció de la quota mínima por contingències comunes durant el següent semestre.
Mesos 24 al 36: Quota mínima d´autònom de 198.31 €/mes que es  un 30% de bonificació de la quota mínima por contingències comunes únicament  per  nous autònoms menors de 30 anys  y  autònomes menors de 35 anys.

 

Per els autònoms que estaven donats d´alta anteriorment la tarifa era:  una bonificació durant 12 mesos de 50€ en la quota, 6 mesos amb una reducció del 50% ( 139,43€/mensuals) i els altres 6 mesos amb una reducció del 30% ( 195.24€/mes). A partir del 1 de gener s´aplica la nova normativa per a tots els autònoms.

 

Alba Ibañez López
Dep Comptable i Fiscal