Gaudí, 8 despatx 7 | T. 937 319 253 |marta@sanchezugart.cat

Has sigut mare en els últims quatre anys? Així pots reclamar a hisenda el que has pagat de més

Home/Benvinguts/Has sigut mare en els últims quatre anys? Així pots reclamar a hisenda el que has pagat de més

Has sigut mare en els últims quatre anys? Així pots reclamar a hisenda el que has pagat de més

Les mares que hagin cobrat una prestació per maternitat de la Seguretat Social en els últims quatre anys, tenen dret a reclamar a Hisenda l’IRPF pagat per aquesta prestació, que en cap cas pot ser considerada un rendiment del treball. Així ho ha decidit el Tribunal Suprem, en desestimar el recurs de l’Advocacia de l’Estat contra una sentència d’un tribunal de Madrid que obligava a l’administració tributària a retornar aquests diners a una mare. L’Alt Tribunal dona la raó a la treballadora, que cobrarà més de 3.000 euros d’Hisenda, i estableix com a doctrina legal el seu criteri.

 

La sentència té caràcter retroactiu, i afecta les declaracions des de la del 2014, perquè les d’abans estan prescrites. En el text, el tribunal es refereix a les prestacions que paga la Seguretat Social, perquè la llei de l’IRPF ja establia explícitament que les prestacions de maternitat autonòmiques i locals estaven exemptes del pagament de l’impost.  

 

La decisió obre la porta a la reclamació, per part de les mares que hagin cobrat la prestació des del 2014 i que l’hagin inclòs en la seva declaració de la renda, a demanar que els retornin els diners pagats de més.

 

Qui pot reclamar?

Poden reclamar les mares que hagin rebut la prestació des del 2014, ja siguin treballadores per compte d’altri o autònomes. Queden fora d’aquesta possibilitat les persones que ja tinguin una sentència ferma contra la devolució.

 

Com ho ha de fer?

Les treballadores amb dret a recuperar els imports pagats de més han de dirigir-se a l’Agència Tributària reclamant exercici per exercici les quantitats.

A Sánchez Ugart, gestió empresarial, ens ocupem d’aquest procés. Només cal que t’hi posis en contacte a través del telèfon 937319253 o el correu marta@sanchezugart.cat

Preu del servei: 100 euros + IVA