Gaudí, 8 despatx 7 | T. 937 319 253 |marta@sanchezugart.cat

Avís Legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i el domini sanchezugart.cat pertanyen a Marta Sánchez Ugart, amb domicili Ample, 127 3er 1er de Terrassa (CP 08226), telèfon +34 606 377 267, correu electrònic marta@sanchezugart.cat i NIF: 45637775W en endavant Sánchez Ugart.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Sánchez Ugart o de terceres persones amb qui Sánchez Ugart ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. Sánchez Ugart difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. Sánchez Ugart adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Sánchez Ugart.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Sánchez Ugart no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a capempresasenseweb.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Sánchez Ugart no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Sánchez Ugart declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres pàgines web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la pàgina d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. Sánchez Ugart no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Sánchez Ugart.

Protecció de dades

En compliment del què estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i la seva normativa de desenvolupament, Sánchez Ugart li informa que les seves dades de caràcter personal seran incloses en un fitxer de la seva titularitat, amb la finalitat de comunicar-li, per qualsevol mitjà, incloent-hi els electrònics, novetats sobre els serveis oferts a través de la pàgina web www.sanchezugart.cat, així com per informar-li i gestionar la seva participació en les promocions que pugui organitzar Sánchez Ugart. El titular i responsable del fitxer és Sánchez Ugart que, als efectes legals oportuns, s’identifica com a responsable d’aquest fitxer.