Gaudí, 8 despatx 7 | T. 937 319 253 |marta@sanchezugart.cat

Quan pots reclamar la devolució de la Plusvàlua Municipal?

Home/Benvinguts/Quan pots reclamar la devolució de la Plusvàlua Municipal?
  • Quan pots reclamar la devolució de la Plusvàlua Municipal?

Quan pots reclamar la devolució de la Plusvàlua Municipal?

El passat mes de juliol el Tribunal Suprem va matisar una sentència del Tribunal Constitucional del 2017 on es declaraven nuls alguns articles de la Llei general tributària, normativa reguladora de les Hisendes Locals i de l‘impost de la plusvàlua municipal.

Segons la nova interpretació del Tribunal Suprem, els articles anul·lats pel Constitucional només són nuls i inconstitucionals de manera parcial.

D’aquesta manera, el Suprem sentència que el contribuent només podrà reivindicar la devolució de la plusvàlua en el cas que hi hagi pèrdues.

Amb algunes interpretacions particulars de la sentència del Tribunal Constitucional de l’any 2017 molts contribuents es van animar a reclamar la devolució de la plusvàlua municipal, fins i tot en els casos en què haguessin generat beneficis.

Com pots provar que hi va haver pèrdues per obtenir la devolució de la plusvàlua municipal?

En la sentència del Tribunal Suprem es considera que el mateix interessat és el que ha de provar si s’ha produït o no un increment de valor a la finca transmesa.

S’especifica, a més a més, que el mitjà més comú per provar això són les escriptures públiques, que compten amb la diferència entre el valor d’adquisició i el valor de transmissió.

Finalment, s’adverteix que l’Administració és la que té l’última paraula per acceptar o no la liquidació de la plusvàlua municipal.

Si has registrat pèrdues, et recomanem que reclamis la devolució de la Plusvàlua Municipal

A Sanchezugart t’aconsellem que si has transmès immobles urbans i després de liquidar-ho tot has registrat pèrdues, sol·licitis la devolució de l’import liquidat en aquest concepte. Ara, amb aquesta sentència del Tribunal Suprem a la mà, pots fer-ho.

Al nostre despatx duem a terme un assessorament integral tant a particulars com a empreses i comptem amb un equip jurídic específic per a sol·licitar amb garanties de victòria la devolució del pagament de plusvàlua municipal en el cas de registrar pèrdues en la transacció.